Lịch công tác tuần 2/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                         ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 02  THÁNG 01 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2      9.1.12  16.12.11
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Trang
Phong

Thuân
Phượng
Phương
3      10.1.12 17.12.11
Phong
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phương4        11.1.12  18.12.11
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng Phương
Phong
Trang
Lựu(T7)
 5       12.1.12 19.12.11
Trang
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phong
Phượng 
Phương Lựu(k)
6        13.1.12  20.12.11
Phương
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Trang Phượng
Phong Lựu
7   14.1.12  21.12.11      
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Phương
Lựu  Hoa Trang Phương
Cn    15.1.12  22.12.11
Lựu
Phong
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Thuân Trang
Hoa  Phong
Phương


           
  
                  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

       Ghi chú
2
BS Thuân dự tổng kết tại hội trường UB huyện ,

3
10.1.12 kiểm kê thuốc Bamako +chương trỉnh
4
14h Bs thuân họp UBND
5
14h Tổng kết TYT

6
Bs Thuân dự hội nghị chúc mừng thọ
7

Cn

     TRƯỞNG TRẠM                                                              NGƯỜI LÊN LỊCH


Không có nhận xét nào: