BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Tuesday, January 10, 2012

Gửi anh

lyhoa.vn. minh họa
"Kính tặng hương hồn anh Phạm Ái Nhân"


Anh đã đi về chốn cõi âm
Mà lòng thổn thức dạ bâng khâng
Năm canh biếng ngủ ngày thơ thẩn
Một nén hương lòng để tri ân

Đất trời bất hạnh đối với anh
Nhưng đời lưu luyến mãi tiếc thương
Bao nhiêu kỷ vật anh để lai
Vẫn sáng ngời lên thế hậu sinh


Nén hương lòng không sao tắt được
Nghĩa tri ân thắm đượm vào tâm
Âm dương cách biệt xa xăm
Di hương lan tỏa tri ân đời đời


                                        20/12/2011
                                     Phạm Văn Ba

No comments:

Post a Comment