Hội nông dân Hải Trạch tổng kết năm 2011

Sáng ngày 09/01/2012 được sự thống nhất của Đảng ủy, UBND xã Hải Trạch, Hội nông dân xã tiến hành Hội nghị tổng kết năm 2011. Tham dự với  Hội nghị có các đ/c thay mặt Đảng, Chính quyền, MTTQVN xã Hải Trạch và các vị đại diện chi hội nông dân 7 thôn cũng có mặt.
 Hội nghị tổng kết đánh giá 1 năm thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, qua đó đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
Theo báo cáo tổng kết, tổng số hội viên Hội nông dân toàn xã tính đến ngày 31/11/2011 là 3.123 người/ 7 chi hội. Xây dựng quỹ hội tính đến 31/12/2011  là :
- Chi hội Tân lý : 35 triệu đồng 
- Chi hội  Quốc lộ IA: 21,5 triệu đồng
- Chi hội  Nội Hải : 41 triệu đồng
- Chi hội  Nội Hòa: 24,5 triệu đồng
- Chi hội  Trung Hòa : 35 triệu đồng
- Chi hội  Thượng Hòa: 25 triệu đồng
- Chi hội  Ngoại Hòa: 28 triệu đồng
Trong năm qua BCH hội đã phát động phong trào hội viên thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giúp nhau giảm nghèo nâng cao đời sống có hiệu quả.


Ảnh do HND cung cấp

Không có nhận xét nào: