Hình ảnh lao động vệ sinh Đình Làng, Kè Biển

Sáng nay 25 tháng chạp toàn thể giáo viên, học sinh Trường THCS Hải Trạch đã tham gia Lao động vệ sinh Đình Làng, Kè biển, khu vực Trường THCS. Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi cập nhật được

Không có nhận xét nào: