Hiển thị các bài đăng có nhãn Hình ảnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hình ảnh. Hiển thị tất cả bài đăng

VIDEO XUÂN 2024

 Video xuân 2024 do bác Phan Hải thực hiện tại Tp Hồ Chí Minh và làng Lý Hòa xã Hải Phú huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.


VIDEO DỰ THI

Tác giả: Đặng Võ Bảo Anh 

Học sinh lớp 6A , Trường THCS Hải Trạch

(Sđt: 0947793059)

VIDEO DỰ THI

 Tác Giả: Khánh Huyền . Lớp 9A. Trường THCS Hải Trạch

VIDEO DỰ THI

 Tác giả: Phạm Thị Thanh Nhàn,Phan Thị Hồng
Lớp: 9C
Trường THCS Hải Trạch

VIDEO DỰ THI

Tác giả:  Nguyễn Thành .

Lớp 9B.

Trường THCS Hải Trạch

VIDEO DỰ THI

   Tác giả: Phạm Thị Thanh Nhàn -Phan Thị Hồng Lớp 9C. THCS Hải Trạch

Bài dự thi:  Xuân yêu thương - Tết quê hương

VIDEO DỰ THI

  Tác giả: Lê Hoàng Nhật. Lớp 8A. THCS Hải Trạch

Bài dự thi:  Xuân yêu thương - Tết quê hương


VIDEO DỰ THI

 Tác giả: Hồng Ánh Bảo Hà. Lớp 8A. THCS Hải Trạch

Bài dự thi:  Xuân yêu thương - Tết quê hương

VIDEO DỰ THI

 Tác giả: Lê Hoàng Nhật. Lớp 8A. THCS Hải Trạch

Bài dự thi:  Xuân yêu thương - Tết quê hương


VIDEO DỰ THI

Tác giả:  Hồng Ánh Bảo Hà. Lớp 8a . THCS Hải Trạch

Bài dự thi:  Xuân yêu thương - Tết quê hương


VIDEO DỰ THI

Tác giả:: Hoàng Hải Anh . Lớp 8A . THCS Hải Trạch

Bài dự thi:  Xuân yêu thương - Tết quê hương

VIDEO DỰ THI

Tác giả: Bảo Hà Bảo Ngọc. Lớp 8A . THCS Hải Trạch 

Bài dự thi:  Xuân yêu thương - Tết quê hương