Hội thảo chương trình giáo dục Mầm Non mới

 Thực hiện chương trình GDMN mới là hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Chương trình GDMN mới đảm bảo an toàn, nuôi dưởng hợp lý, chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần. Kết hợp hài hòa giữa chăm sóc và giáo dục trẻ, giữa các mặt giáo dục với nhau để phát triển trẻ toàn diện.

Ngày  09/02/2012, Cụm trường Hải, Phú, Đức, Đồng, Bắc, Thanh, Mỹ, Hạ  Trạch thuộc các trường Mầm Non của Huyện Bố Trạch tổ chức Hội thảo chương trình giáo dục Mầm Non mới năm 2011 -2012. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Phòng giáo dục Huyện Bố Trạch, lãnh đạo các trường Mầm Non của cụm và toàn thể giáo viên cùng các cháu học sinh được chọn để tham dự Hội thảo.
Sau đây một số hình ảnh và video tại buổi hội thảo:
Không có nhận xét nào: