Lịch công tác tuần 7/2012

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TYT XÃ HẢI TRẠCH                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 7 THÁNG 2 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
13/2
Phong
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Lựu. , Trang 
3
14/2
Trang
Lựu
Thuân
Lựu
Trang
Phương
Phong

Thuân,  (B7)
Phong
4
15/2
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Lựu
Phương
Phong

Trang, Phong (BCN)
5
16/2
Thuân
Phong
Thuân
Thuân
Trang
Phương

6
17/2
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Trang
Phong

Thuân
Phương (BT5)
7
18/2
Phong
Lựu
Thuân
Lựu
Thuân
Phong
Lựu, Trang, Hoa,
Cn
19/2
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Phương
Phương
Lựu, Thuân, Phong, Hoa,

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
NỘI DUNG
Ghi chú
2
Làm việc bình thường

3
Làm việc bình thường

4
Làm việc bình thường
Bs Thuân họp cụm
5
Tiêm chủng, khám thai định kỳ

6
Làm việc bình thường

7


Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                 NGƯỜI LÊN LỊCH

Không có nhận xét nào: