Danh sách quyên góp HĐH Lý Hòa tại Nha Trang Khánh Hòa


Danh sách quyên góp
 (  ủng hộ vụ tai nạn ô tô 73L 90 89 của Hội đồng hương Lý Hòa tại Nha Trang)


1.       
Gia đình Phan Lâm Đức +  Hồ Thị Cả
500 000
2.       
Hồ Thị Tuyết ( em gái chị Cả anh Đức )
200 000
3.       
Gia đình Phan Thắng      +  Phan Thị Viện
500 000 
4.       
Nguyễn Duy Chung +  Phan Kim Khánh  
( Con anh Phan Thắng và chị Viện )
300 000
5.       
Phan T Hòa + Nguyễn Thanh Phụng
( con anh thắng chị Viện)
                                                       100 000 
6.       
Gia đình Nguyễn Văn Triển + Hồ thị Liên ( Cam Ranh.KH)
300 000
7.       
Gia đình Phan Thị Hường ( mụ Chộ) + anh Hùng ( chồng )
400 000
8.      
Gia đình Nguyễn anh Tuấn ( Mụ Sum) + Hoa (Vợ)
200 000
9.       
Gia đình Trương Lê Bình + Trần th Kim Oanh
( Hải Q cam Ranh )    
200 000
10.   
Gia đình Nguyễn Ngọc Quý + Ng. T . Hồng Nhung
2 000 000
11.
 Nguyễn Hồng Ngọc Trang ( Con Quý Nhung )
1 000 000
12.   
Gia đình Phan thị Sen ( Trung Trạch )
100 000
13.   
Nguyễn Đúc Toàn ( Trung Trạch )
100 000                       
14.   
Gia đình Nguyễn thị Quy + Phan quang Dũng
500 000
15.   
Trần Quang Chư ( Cậu cháu Quy ) Hải Phòng
200 000
16.   
Nguyễn Duy Túy ( Anh Cháu Quy, con O Đềng ) Tân Lý
100 000
17.   
Trần Quang Hướng ( Làm việc tại sân bóng Đá Mi Ni)
Nội Hòa
100 000
18.   
Hoàng Văn Định ( Làm việc tại Sân bóng đá mini )      Trung Hòa       
100 000
19.   
Phạm Văn Hải ( Sân bóng đá mini ) Nội Hòa
100 000
20.   
Hồ Thị Nguyệt
( Làm việc tại 70 Ng.T.M Khai. NT     Ngoại Hòa
100 000
21.   
Phan Thị Thùy Dương ( Làm v tại 70 Mịnh Khai.NT.  Trung Hòa      
100 000
22.   
Phạm T. Huyền Trang
 ( Làm v tại 70 Mịnh Khai . NT  Ngoại Hòa       
100 000
23.   
Hồ sỹ Lịnh ( Nhà máy in Khánh Việt )                          Ngoại Hòa      
200 000
24.   
Phan Xuân Trường                                                          Thượng Hòa  
100 000
25.   
Gia đình Phan Văn Thảo + Ng T Liễu
( Trung Trạch)
200 000
26.   
Hội đòng hương Quảng Bình –  tại Nha Trang
    2 000 000
27.   
Công đoàn văn phòng KHATOCO- KHÁNH VIỆT
  21 000 000

Tổng Cộng :                                            30 800 000.

Danh sách ủng hộ

Đợt 1.  Ngày 3/2/2012.

1
 Phạm thị Hiên
2 000 000      +  500 000
2
 Phạm Thanh Hiệp
2 000 000      + 500 000
3
 Phạm thị Lệ
1 000 000      +  500 000
4
 Lê Thị Na
1 000 000      +  500 000
5
 Phan Thanh Dũng   ( Phú Trạch )
400 000  

Cộng đợt 1     :          8 400 000   đồng

Đợt 2   Ngày 4/4/2012

1-
Phạm Thị Hiên
           2 000 000
2-
Phạm Thanh Hiệp
2 000 000
3-
Phạm Thị Lệ
2 000 000
4-
Lê Thị Na
2 000 000
5-
Nguyễn Chung
2 000 000
6-
Phan Văn Trung
1 500 000
7-
Khâm
1 000 000
8-
Hoa
1 000 000
9-
Cảnh
1 000 000
10-
Thương
1 000 000
11-
Duyệt
1 000 000
12-
Phan Thanh Dũng ( P.Trạch)
           1 000 000
13-
Hồ Thanh Minh    ( Phú Trạch )
             750 000
14-
Dương Thái Hoàng ( Phú Trạch)              
         750 000

Tổng cộng  Đợt 2                            19 000 000   đồng.

Đợt 3    Vào ngày 7/2/ 2012
1-
Phạm thị Hiên
1 000 000
2-
Phạm Thanh Hiệp
500 000
3-
Đỗ thị Hạnh ( Nội Hòa ) ( bị sót )
700 000
4-
Phan Văn Trung
500 000
5-
Nguyễn Trung Hải ( Sơn Trạch )
700 000
Tổng cộng đợt 3                                3 400 000    đồng
Tổng cộng cả 3 đợt ủng hộ các nạn nhận của xe 73L 90 89 Là : 30 800 000 đồng   

Ghi chú : -  Danh sách ủng hộ có thể chúng tôi ghi sai họ và thẩm chí nhầm lẫn cả tên đặc biệt là những bệnh nhân người là miềng bị nhẹ vì lúc đó cứ thấy ai nói tiếng làng miềng là chi thôi sơ suất không ghi lại tên họ ngay, sau này hỏi lại nên không chính xác mong các bạn thông cảm bỏ qua.
                                                                              T/M HĐH Lý Hòa Tại Nha Trang 


Đôi điều muốn nói.

Hội đồng hương Lý Hòa tại Nha Trang  Chỉ có 4 gia đình là cả vợ cả chồng đều là người Lý Hòa đưa nhau vào lập nghiệp tại Nha Trang,  5 gia đình hoặc là dâu hoặc là rể Lý Hòa, Còn lại là những anh em hoặc các cháu thế hệ 2 , và số đông (khoảng 10 cháu ) là những cháu vào lao động ở Nha Trang. Ngoài ra còn 2 gia đình là người Trung Trạch cũng tham gia sinh hoạt hội.
Nhờ có một lực lượng đông đủ, đầy thành phần như vậy nên hội rất đông vui, sinh hoạt rất bình đẳng  và đầm ấm.
Mặc dù một số gia đình, và các cháu vào làm việc ở đây rất khó khăn thu nhập hàng tháng 1 – 2 triệu đồng. Nhưng đã rất nhiệt tình, chung tay đống góp để giúp đỡ các nạn nhân. Đồng tiền của các cháu đống góp có gí trị lớn hơn giá trị thật của nó rất nhiều. Chẳng biết nói gì hơn xin cảm ơn tất cả , cảm ơn những sự đống góp của các gia đình không phải là người Lý Hòa. Cảm ơn sự hổ trợ kịp thời của HĐH Quảng Bình Tại Nha Trang, Và cảm ơn Tổng cộng ty Khánh Việt đã giúp đỡ chúng tôi có được một khoản đáng kể để độnh viên an ủi các nạn nhân người quê hương chúng tôi.
  Nếu có gì sai sót hoặc chưa chu đáo xin phép bà con Lý Hòa chín bỏ làm mười. Chúc bà con sớm hồi phục .

                                                                                           T/M HĐH Lý Hòa
                 
                                                                                            Nguyễn ngọc Quý.Không có nhận xét nào: