Danh sách một số b/n nặng cần sự chia sẻ của cộng đồng

H. Minh họa
Để đáp ứng phần nào của một số bạn đọc khắp nơi cần thông tin của những người bị tai nạn tại Ninh Hòa - Khánh Hòa ngày 2/2/2012. lyhoa.vn xin chuyển tải thông tin một số bệnh nhân nặng, hoàn cảnh khó khăn cần được sự chia sẻ như sau:
TT
Họ và tên               
Tuổi
Địa chỉ
Tình trạng bị thương
Ghi chú
1
Phan Thị Hiên
47
Trung Hòa      
Rất nặng

2
Phạm Hiệp
35
Tân Lý
 Nặng


3
Hoàng Thị Lệ

20
Ngoại Hòa      
Nặng

4
Phan Thành Trung
20
Trung Hòa      
Nặng

5
Nguyễn Chung
35
Thượng Hòa      
Nặng

6
Phạm Thị Lê Na
20
Ngoại Hòa      
Nặng

7
Đỗ Thị Hạnh
20
Nội Hòa
Nặng


Không có nhận xét nào: