Hỗ trợ kịp thời gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn

lyhoa.vn Nắm bắt tình hình gia đình chị Võ Thị Mai ở thôn Ngoại Hòa - Hải Trạch đang gặp hoàn cảnh khó khăn, do trong năm gia đình chị có con bị bệnh ung thư vừa mới mất đầu năm nay (Gia đình là một trong những hộ nghèo của địa phương). UBND xã chỉ thị cho các ban ngành cấp xã động viên hỗ trợ gia đình chị kịp thời.

Sáng ngày 3/2/2012, đại diện các ban ngành đoàn thể cấp xã đã đến thắp hương cho con của chị Mai và ủng hộ ban đầu cho gia đình chị 50kg gạo và 1.000.000 đồng

Ảnh. Minh Cương

Không có nhận xét nào: