Công tác từ thiện của HĐH Lý Hòa tại Nha Trang - Kháng Hòa

H. Minh họa
lyhoa.vn Như tin đã đưa về vụ tai nạn xe ô tô tại Ninh Hòa - Khánh Hòa sáng ngày 2/2/2012. Qua lyhoa.vn chúng tôi đã liên lạc với hội đồng hương Lý Hòa ở Nha Trang - Khánh Hòa. Sau đây là thông tin thêm về công tác giúp đỡ từ thiện người bị nạn được BLL Hội đồng hương Lý Hòa tại Nha Trang - Khánh Hòa gửi về qua email:
Sáng nay ngày 3/2/2012. Sau khi quyên góp đợt 1 vào lúc 10h 00  Anh Phan Đức  . HT HĐHLH tại Nha Trang . Anh Phan Thắng Hội phó  anh Hoàng Chư .T/M  hội đồng hương Lý Hòa  tại Nha Trang. Cùng với đại diên BCH hội đồng hương Quảng Bình tại Nha Trang gồm các anh : Phạm Hữu Khánh : người Quảng Trạch. anh Nguyễn Đình Châu người Thanh Trạch . anh Trần Văn Chỉnh . người Quảng Trạch . Đã vào bệnh viên thăm hỏi và trao quà đợt 1 cho các nạn nhân như sau :
     - Hội đồng hương Lý Hòa :  Trao  - 2 suất quà mỗi suất 2 triệu đồng cho 2 bệnh nhân bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch.
                                                         -  2 suất  mỗi suất 1 triệu đồng cho hai bệnh nhận bị nặng đang điều trị.
                                                         -  1 suất 4 trăm nghìn đồng cho 1 cháu sinh viên người Phú Trạch bị thương nhẹ không ai chăm sóc.
     - Hội đồng hương Quảng Bình tại Nha Trang Trao :
                                                          - 4 suất quà mỗi suất 5 trăm nghìn đồng cho 4 nạn nhân bị nặng.
 Sáng nay tôi làm thủ tục xin Công đoàn của tổng công ty Khánh Việt nơi vợ tôi đang làm việc. Hiện nay đã nhận được số tiển là 21 triệu. Vào lúc 13 h00 tôi và anh Phan Thắng sẽ vào bệnh viện trao tiếp cho các nạn nhân . Dự kiến những nạn nhân nặng Khánh Việt Trao mỗi người 2 triệu. Các nạn nhân còn lại kể cả người Phú Trạch.đang có mặt tại bệnh viện  là 1 triệu đồng.
      - 2 nạn nhận nặng hiện nay tên lượng rất rất kém.
 Sẽ có thông tin tiếp nếu có gì mới .

Không có nhận xét nào: