Học sinh Trường Tiểu học trồng cây

Trong không khí mùa xuân, thời tiết đẹp, Cán bộ giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hải Trạch tổ chức trồng cây, số lượng  trên 200 cây keo và 10 cây bàng. Nhà trường mong muốn cùng các phụ huynh và học sinh bảo quản chăm sóc tốt cây và các bồn hoa vừa trồng.

                                                    Tin và ảnh HT  Tăng Minh Thái

Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.