Lịch công tác tuần 8/2012


     PYT HUYỆN BỐ TRẠCH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TYT XÃ HẢI TRẠCH             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 8 THÁNG 2 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
20/2
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Lựu
Phương

Phong, Trang 
3
21/2
Thuân
Lựu
Thuân
Lựu
Trang
Phong

Phương

4
22/2
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Phương

Thuân
5
23/2
Phong
Phương
Thuân
Thuân
Trang
Phong

Lựu, Phương (BCN)Thuân,  (B7) 
6
24/2
Trang
Phong
Thuân
Lựu
Trang
Phương

Phong
7
25/2
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phương

Trang, Hoa, Phong
Cn
26/2
Thuân
Phomg
Thuân
Thuân
Thuân
Phomg
Phương, Hoa, Lựu, Trang,

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
NỘI DUNG
Ghi chú
2
Làm việc bình thường
Họp Trạm
3
Làm việc bình thường

4
Làm việc bình thường
Chuẩn vị cho lễ 27/2
5
Làm việc bình thường

6
Làm việc bình thường

7

Bs Thuân theo đội bóng y tê Huyện
Cn


TRƯỞNG TRẠM                                                 NGƯỜI LÊN LỊCH


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: