Đại hội đại biểu cự chiến binh xã Hải Trạch

Hôm nay ngày 17 tháng 02 năm 2012, Được sự nhất trí của thường vụ Đảng Ủy, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hải Trạch tổ chức Đại Hội đại biểu CCB nhiệm kỳ VI (2012 - 2017). Tham dự với Đại Hội có các đ/c Thường trực Hội CCB Huyện Bố Trạch, Thường trực Đảng Ủy, HĐND,  UBND, UBMTTQVN xã Hải Trạch và các đ/c Trưởng ban ngành cấp xã, các đ/c lãnh đạo các thôn cùng toàn thể 130 đại biểu đại diện cho các cho CCB ở các thôn cùng tham dự.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội V (2007 - 2012) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2012 - 2017) của BCH Hội CCB xã Hải Trạch.. Đại Hội lần này bầu ra BCH nhiệm kỳ VI gồm 9 đ/c và BCH mới tổ chức họp phiên họp đầu tiên  để bầu ra Thường vụ, Chủ tich Hội , Phó Chủ tịch Hội.CCB xã Hải Trạch nhiệm kỳ VI  (2012 - 2017) và bầu ra 7 đ/c tham dự Đại Hội của HCCB Huyện.
* Danh sách Ban chấp hành , Thường vụ, Chủ Tịch và Phó Chủ tịch Hội CCB xã Hải Trạch  nhiệm kỳ VI (2012 - 2017)

T
T

BCH nhiệm kỳ VI (2012 - 2017)
Thường vụ nhiệm kỳ
VI (2012 - 2017)
Ghi chú
1,
đ/c Lê Thanh Bình
Thường vụ
Phó. CT Hội CCB
2,
đ/c Phạm Đức Hới.
Thường vụ
Ủy viên Thường vụ
3,
đ/c Phan Thanh Lộc
Thường vụ
Chủ Tịch Hội CCB
4,
đ/c Lê Minh Xuyến


5,
đ/c Nguyễn Thăng Long


6,
đ/c Phan Thanh Lan


7,
đ.c Phan Thanh Huân


8,
đ/c Phan Thanh Vài


9,
đ/c Hồ Trung Lập
* Một số hình ảnh và video tại Đại Hội CCB xã Hải Trạch  nhiệm kỳ VI  (2012 - 2017)


Toàn cảnh Đại HộiHọc sinh chào mừng Đại Hội


Phát biểu của HCCB Huyện

BCH CCB khóa mới 2012 - 2017
Ca nhạc chào mừng Đại Hội
(Video đang trong quá trình chỉnh sửa tự động có thể coi trong thời điểm này đang còn rung, giật.)