Đoàn lãnh đạo xã thăm và chia buồn gia đình người bị nạn

     Chiều ngày 14/02/2012 khi nghe tin di hài của Anh Phạm Hiệp  người bị tai nạn ngày 02/02/2012 tại Nha Trang - Khánh Hòa về an táng tại quê nhà. Đoàn lãnh đạo xã gồm  các đ/c chí thay mặt cho Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTVN cùng một số   đ/c đại diện cho ban ngành đoàn thể cấp xã đến hương cho Anh Hiệp và chia sẻ nỗi đau và mất mát của gia đình người bị nạn.Ảnh : MC

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.