Quỹ tấm lòng vàng

Để đáp ứng dần nhu cầu của bạn đọc, từ ngày 02/02/2012 lyhoa.vn mở thêm chuyên mục từ thiện (quỹ tấm lòng vàng) để tạo điều kiện hỗ trợ các nạn nhân, gia đình gặp những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, cũng là nơi để ghi nhận những tấm lòng vàng của bà con trong và ngoài nước hỗ trợ vật chất và tinh thần cho những gia đình khó khăn hoặc bị nạn

Không có nhận xét nào: