Kết quả qua 4 ngày xét nghiệm tiểu đường tại xã Hải Trạch


 Ngày 17 tháng 6 năm 2002 Thủ tướng Chính phủ đã có nghị định số 77/2002/QĐ-TTg, phê duyệt chương trình phòng chống một số bệnh không lây, trong đó có bệnh đái tháo đường.
Chính phủ Việt nam đã có những cam kết và ủng hộ hoạt động phòng chống bệnh đái tháo đường. Ngày 19/12/2008, Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành Quyết định số 172/2008/QĐ-TTg quyết định về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 17/7/2007, trong đó phê duyệt mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh đái tháo đường- với những mục tiêu cụ thể:
- Phấn đấu đạt chỉ tiêu 50% người dân trong cộng đồng hiểu biết về bệnh đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe do bệnh đái tháo đường gây ra;
- Giảm tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường không được phát hiện trong cộng đồng xuống dưới 60%;
- Xây dựng, triển khai và duy trì mô hình quản lý bệnh đái tháo đường trên phạm vi cả nước;
- Theo dõi và điều trị có hệ thống 50% số người mắc bệnh đái tháo đường đã được phát hiện theo phác đồ Bộ Y tế quy định.Như tin đã đưa ngày 29 đến ngày 30 tháng 03 năm 2012  TTPCSR-NT   Tỉnh Quảng Bình về tư vấn, xét nghiệm tiểu đường cho  đối tượng từ 30 tuổi đến 69 tuổi có nguy cơ mắc cao mắc bệnh tiểu đường.
Nhận thức rỏ vai trò trách nhiệm của mình, được sự hỗ trợ của TTPCSR-NT Tỉnh Quảng Bình về tư vấn xét nghiệm miễn phí cho nhân dân trong địa bàn, qua thời gian 4 ngày (2 ngày đầu điều tra đối tượng) làm từ ngày việc  27/3 - 30/3/2012 tổng số đối tượng tham gia 510 người. Số người mắc bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường: 136  (kể cả số người mắc bệnh củ và mới) chiếm tỷ lệ 26,6 %  Như vậy tình hình chung bệnh tiểu đường ở xã rất cao so với  thống kê năm 2008, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường trong cả nước là trên 5% (khoảng 4,5 triệu người), tại các thành phố lớn và khu công nghiệp có tỷ lệ từ 7,0 đến 10%.
Sau đây một số hình ảnh chung tôi ghi nhận được tại TYT Hải Trạch: 


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: