Thông báo của TYT xã Hải Trạch

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Số : 06/TB- TYT

THÔNG BÁO
(V/v tiêm phòng viêm gan B)


-         -  Căn cứ theo thông báo của TTYTDP Huyện Bố Trạch
-          - Căn cứ theo  tình hình thực tế của địa phương
TYT Hải Trạch thông báo:
1, Các đối tượng đã được tiêm phòng viêm gan B từ năm 2002 đến 2005 đã đến lúc tiêm phòng nhắc lại mũi viêm gan B lần thứ 5
2, Các đối tượng đã được tiêm phòng viêm gan B từ năm 2006 đến 2010 đã đến lúc tiêm phòng nhắc lại mũi viêm gan B lần thứ 4.
Thời gian : Ngày 3/4 đến 4/4 năm 2012
Đại điểm tại TYT Hải Trạch (Theo giờ hành chính)
Vì số lượng người đông nên khu vực các thôn : Tân Lý,  Quốc Lộ IA, Nội Hải  tiêm ngày 3/4/2012. Các thôn còn lại tiêm vào ngày 4/4/2012.
Giá dịch vụ theo quy định:
-          Đối tượng dưới 10 tuổi: 51.000 đồng
-          Đối tượng trên 10 tuổi và người lớn: 74.000 đồng
-          Vậy TYT Hải Trạch thông báo cho toàn thể nhân dân trên địa bàn xã nằm trong diện tiêm phòng nhắc lại viêm gan B đến TYT để tiêm theo lịch quy định./.
                                           
                                                      Hải Trạch, ngày 30 tháng 3 năm 2012
                                                                    TRƯỞNG TRẠM Y TẾ


                                                                        Bs Hồ Văn Thuân


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: