BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Friday, March 30, 2012

Thông báo của TYT xã Hải Trạch

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Số : 06/TB- TYT

THÔNG BÁO
(V/v tiêm phòng viêm gan B)


-         -  Căn cứ theo thông báo của TTYTDP Huyện Bố Trạch
-          - Căn cứ theo  tình hình thực tế của địa phương
TYT Hải Trạch thông báo:
1, Các đối tượng đã được tiêm phòng viêm gan B từ năm 2002 đến 2005 đã đến lúc tiêm phòng nhắc lại mũi viêm gan B lần thứ 5
2, Các đối tượng đã được tiêm phòng viêm gan B từ năm 2006 đến 2010 đã đến lúc tiêm phòng nhắc lại mũi viêm gan B lần thứ 4.
Thời gian : Ngày 3/4 đến 4/4 năm 2012
Đại điểm tại TYT Hải Trạch (Theo giờ hành chính)
Vì số lượng người đông nên khu vực các thôn : Tân Lý,  Quốc Lộ IA, Nội Hải  tiêm ngày 3/4/2012. Các thôn còn lại tiêm vào ngày 4/4/2012.
Giá dịch vụ theo quy định:
-          Đối tượng dưới 10 tuổi: 51.000 đồng
-          Đối tượng trên 10 tuổi và người lớn: 74.000 đồng
-          Vậy TYT Hải Trạch thông báo cho toàn thể nhân dân trên địa bàn xã nằm trong diện tiêm phòng nhắc lại viêm gan B đến TYT để tiêm theo lịch quy định./.
                                           
                                                      Hải Trạch, ngày 30 tháng 3 năm 2012
                                                                    TRƯỞNG TRẠM Y TẾ


                                                                        Bs Hồ Văn Thuân


Liên hệ với Admin

1 comment:

  1. Great post, you have pointed out some superb details, I will tell my friends that this is a very informative blog thanks.
    IT Company India

    ReplyDelete