Lịch công tác tuần 12/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 12 THÁNG 03 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2    19.3.12
Phượng
Trang
Lựu
Trang
Trang
Phượng

Lựu
Phương

3        20.3.12
Phương
Lựu
Lựu
Lựu
Lựu
Phương

Phượng
Trang (T7)

4        21.3.12
Trang
Phượng
Lựu
Lựu
Trang
Phượng
Phương


5        22.3.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Phượng Phương
Trang

6        23.3.12
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phương
Thuân
Phượng (BT7)

7       24.3.12
Phượng
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Lựu Thuân
Hoa,Phương
Cn      25.3.12
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Phượng,Lựu
Hoa,Trang


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
Nội dung
Ghi chú
2
19.3.-21.3.12 BS Thuân THSA Huế

3


4
Trang khám BH

5
Lựu khám BH ,Phượng M,T,HA

6
Trang khám BH

7


Cn
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: