Hội con em Lý Hòa tại Hàn Quốc

      THÔNG BÁO NỘP QUỸ ĐỢT 1 NĂM 2012

 Thưa toàn thể hội viên !
Như đã thống nhất : quỹ Hội hàng năm nộp chia làm 2 lần : đầu năm và giữa năm ( âm lịch ). Như vậy đến ngày 30 tháng 3 âm tức 20 tháng 4 dương là khóa sổ đợt 1 - 2012 , vậy xin thông báo để bà con lưu ý thực hiện tốt nghĩa vụ hội viên , tạo thuận lợi để  Hội đáp ứng quyền lợi cho bà con . Còn 5 trường hợp ốm đau , tai nạn rủi ro ... của năm trước đang chờ hưởng quyền lợi mong bà con thông cảm . Qũy Hội nộp chậm nên quyền lợi hội vên không được đáp ứng kịp thời .
 Các Chi hội trưởng có trách nhiệm gọi điện , nhắn tin nhắc nhở hội viên nộp đúng nộp đủ để đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của bà con !
 Kính chúc toàn thể hội viên mạnh khỏe , bình an !

                                                       Hàn quốc ngày 24-3-2012
                                                            T/M ,  BCH Hội
                                                 Hội trưởng : Phạm Đức Hoan
 
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: