Hai cây Bồ đề mới được trồng ở Chùa Lý Hòa

 Ngày hôm nay 27/4/2012, hai cây Bồ đề được đưa từ Hà Nội vào trồng tại chùa Lý Hòa. Hai cây Bồ đề tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa hết sức quan trọng, hai cây này được chiết từ cây Bồ đề tại Chùa Một Cột ở Hà Nội, Cây Bồ đề tại chùa Một Cột được  được chiết từ gốc cây Bồ Đề mà Đức Phật Thích Ca tu thành đạo tại Ấn Độ. Tháng 2-1958, tổng thống Ấn Độ trực tiếp tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong dịp người sang thăm.Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.