Bò thả rông lại trái diễn

    
Mới ngày 21/91/2011 tôi có đăng bài "Ai có thèm thịt bò không" đã là những hình ảnh gây bức xúc cho mọi người vì thấy đàn bò nhở nhơ đi giữa  lòng đường làng như đi dạo mát., vắng đi một thời gian râu , bò ở xã Phú Trạch không còn tiếp tục lọng hành nữa vì có sự ra tay của các cấp các ngành...Mấy ngày gần đây cảnh này lại trái diễn, khi đưa hình sau lên Cộng đồng lý hòa facebook nhiều người không kiềm chế nỗi cơn giận dữ,  có người bảo giết, có người bảo phạt thật nặng..vv

Thật ra nhìn hình ảnh một đàn bò không người chăm dắt diễu hành qua trước đường đi ngang chùa ai cũng phản đối..Sự việc sau này tùy thuộc cơ quan chức năng và ý thức của mỗi người dân, đặc biệt là người hộ có Trâu, Bò chăn nuôi của xã Phú Trạch.


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: