Học sinh THCS Hải Trạch làm vệ sinh tại khu vực Đình làng Lý Hòa


                         Ảnh: Minh Cương

Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.