Học sinh THCS Hải Trạch làm vệ sinh tại khu vực Đình làng Lý Hòa


                         Ảnh: Minh Cương

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: