Lịch công tác tuần 19/2012PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 19  THÁNG 5  NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2      30.4.12
Trang
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phượng

Phương,Thuân  Lựu
3         1.5.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phương

Trang,Hoa   
Lựu,Phượng T7

4         2.5.12
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Trang
Thuân,Phượng  Phương,Hoa

5         3.5.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Lựu ,Trang

6         4.5.12
Trang
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Trang
Phượng ,Thuân
T7
7         5.5.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Trang ,Hoa 
Lựu
CN     6.5.12
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Trang
Thuân ,Hoa
Phượng


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
NỘI DUNG
Ghi chú
2
Làm việc bình thường
Chú ý bảo đảm công tác trực thường trú và cấp cứu trong những ngày lễ tết 24h/24h
3
Làm việc bình thường
4
Làm việc bình thường
5
Làm việc bình thường
6
Làm việc bình thường
7

Cn
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: