Lịch công tác tuần 21/2012


     PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TYT XÃ HẢI TRẠCH                           ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 21  THÁNG 5  NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2    14.5.12
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Trang

Thuân
Phượng

3        15.5.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng

Lựu Trang (T7)
4        16.5.12
Trang
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Trang5        17.5.12
Thuân
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Trang Lựu (T7)

6        18.5.12
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Trang
Thuân Phượng
(B 16.5)
7       19.5.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Lựu Hoa           Trang
CN     20.5.12
Trang
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Trang
Phượng Hoa
Thuân

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Thứ
Ngày
NỘI DUNG
Ghi chú
2
Rà soát lại hệ thống sổ theo 10 chuẩn

3
Phượng nhận vaccin Tiêm chủng

4
TCMR Khám thai +TC (Nguyệt Phượng TC, Phương Hoài KTh ,Lựu XN )

5
Làm việc bình thường. BV ĐK Chỉ đạo tuyến

6
Làm việc bình thường

7


CNLiên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: