Video Clip mới "Huế thương"

Vừa qua Admin được Bác Phan Hải đưa cho một đĩa video nhan đề "Huế thương" do điều kiện bận không thể tải lên được nên đến hôm nay mới tải lên YouTube. Nội dung Video Clip này bao gồm các bài : Khúc hát Sông quê, Trở lại Sài gòn, Huế thương, Quảng Bình quê ta ơi. Các bài hát do NSƯT Thùy Linh thể hiện đặc biệt trong bài hát Quảng Bình quê ta ơi có sự phụ họa của thanh niên nam, nữ làng Lý Hòa.


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: