Đoàn thanh niên phát động vệ sinh kè sông Lý Hòa

Môi trường là một vấn đề nóng cấp bách của xã hội. Với Làng Lý Hòa đất chật người đông cũng không tránh khỏi những vấn nạn ô nhiễm môi trường, do sự thiếu ý thức trách nhiệm của một bộ phận dân cư xả rác và nước thải bừa bãi chưa qua xử lý làm ô nhiễm nước sông Lý Hòa và mỹ quan của làng. Nhận thức rỏ vai trò trách nhiệm của mình và được sự đồng thuận của Đảng, Chính quyền địa phương, các cấp các ngành liên quan.

 Chiều ngày hôm nay 13/5/2012 được BCH Đoàn thanh niên phát động kêu gọi các Đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn xã tham gia vệ sinh môi trường khu vực trước kè sông Lý Hòa.

Sau đây một số hình ảnh và video ghi nhân được:


Không có nhận xét nào: