THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÝ HÒA TẠI HÀN QUỐC

Những hội viên có tên sau đây gửi số tài khoản của mình cho Hội trưởng  để được nhận tiền hỗ trợ tai nạn rủi ro ... :

T/T
Tên
Thôn
T/T
Tên
Thôn
1
Nam Hùng
Nội Hải
4
Huy
Thượng Hòa
2
Văn
Nội Hải
5
Hùng
Trung Hòa
3
Ái
Thượng hòa
6
Lân
Ngoại Hòa
Số tiền mỗi hội viên được nhận đã được thông báo cụ thể trong nội dung '' Tổng kết năm 2011 '' theo sự thống nhất tập thể từ cuộc họp BCH Hội đầu năm . Có điều gì chưa đúng xin bà con góp ý.
Chúc toàn thể hội viên mạnh khỏe , tránh mọi rủi ro , làm ăn hiệu quả .

                                                                       Hàn Quốc ngày 13 tháng 5 năm 2012
                                                                                     T/M BCH Hội
                                                           Hội trưởng : Phạm Đức Hoan

                                                           Số điện thoại : 010 8692 0207 
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: