Hải Trạch - Hội Nghị tiếp xúc cử tri

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ 6 của Hội đồng nhân dân xã sắp đến. Được sự đồng ý của Thường vụ Đảng Ủy, HĐND, UBND xã. Chiều hôm nay 29/6/2012   tại hội trường UBND xã `Thường vụ UBMTTQVN xã tổ chức hội nghị tiếp xúc đại diện cử tri trong toàn xã . Tham gia với hội nghị có các đ/c thay mặt Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã các đ/c Bí thư . trưởng thôn và gần 150 vị đại diện cho cử tri trong toàn xã cũng có mặt.

                                                        Ảnh : Hoài Nam

Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.