Hải Trạch - Hội Nghị tiếp xúc cử tri

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ 6 của Hội đồng nhân dân xã sắp đến. Được sự đồng ý của Thường vụ Đảng Ủy, HĐND, UBND xã. Chiều hôm nay 29/6/2012   tại hội trường UBND xã `Thường vụ UBMTTQVN xã tổ chức hội nghị tiếp xúc đại diện cử tri trong toàn xã . Tham gia với hội nghị có các đ/c thay mặt Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã các đ/c Bí thư . trưởng thôn và gần 150 vị đại diện cho cử tri trong toàn xã cũng có mặt.

                                                        Ảnh : Hoài Nam

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: