Lịch công tác tuần 28/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TYT XÃ HẢI TRẠCH                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 28  THÁNG 7 NĂM 2012


Thứ
Ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực

2    2.7.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phượng
Lựu
Phương
3      3.7.12
Trang
Phượng
Thuân
Lựu
Trang
Phương
Phượng
Thuân(bt7)
4       4.7.12
Phương
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Phương
Trang
Phượng(bt7)
5      5.7.12
Thuân
Trang
Thuân
Lựu
Thuân
Trang
Phương
6      6.7.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Lựu
Thuân, Trang TH tại Đồng Hới
7       7.6.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Lựu,Trang
Hoa,Phương
CN   8.7.12
Trang
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phương
Phượng,Thuân
Lựu,Hoa
Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Ghi chú
2
Trang Khám BH
Lưu ý ghi chép các sổ Truyền thông, Huy động cộng đồng, phòng chống tai nạn thương tích, kế hoạch  truyền thông
3
Trang khám BH
4
Lựu khám BH
5
Thuân khám BH,  Phượng M,T,HA
6
Phương, Phượng Làm thu chi Quí 2/12
7
CNLiên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: