Hải Trạch - Huấn luyện dân quân tự vệ


Nhằm góp phần giữ vững, đảm bảo an ninh trật tự và sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện tình huống có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hải Trạch tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2012 cho Trung đội dân quân tự vệ xã Hải Trạch. Chương trình huấn luyện kéo dài trong 12 ngày từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 6 năm 2012 với các bài học cơ bản về Chính trị, các kỹ thuật sử dụng vũ khí, khí tài, điều lệnh đội ngũ và tiến hành kiểm tra bắn đạn thật.

Kết quả sau đợt huấn luyện:

- Đơn vị : Đạt yêu cầu
- Cá nhân; - Đạt loại giỏi : 1 người
                 - Đạt loại khá : 4 người
                 - Đạt yêu cầu  : 13 người
                 - Không đạt yêu cầu: 4 người

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: