Thanh niên Hải Trạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2012, BCHQS xã Hải Trạch tiến hành tổ chức cho 20 thanh niên xã sinh năm 1990 đến 1994 đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Bố Trạch.  Theo ghi nhận từ 6h30 các đ/c thôn đội trưởng đã động viên các thanh niên tại các thôn mình phụ trách đến bàn giao cho BCHQS xã. Đúng 7h cùng ngày đoàn lên xe khởi hành đến tập kết tại điểm khám, cùng đi với đoàn có các đ/c trong BCH Quân sự xã, trưởng  TYT xã. 
Kết quả khám tuyển đợt này có 12 thanh niên đủ tiêu chuẩn để sẵn sàng lên đường nhập ngũ trong đợt này. Theo xã đội trưởng đợt này chỉ tiêu Huyện giao 7 thanh niên lên đường nhập ngũ  trong đó có 1 thanh niên dự bị. Do vậy 12 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe sẽ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã  xét chọn lại 7 thanh niên lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: