Họp ban Chăm sóc sức khỏe xã Hải Trạch

Được sự đồng ý của Thường trực UBND xã Hải Trạch , ngày 16 tháng 6 năm 2012 Ban chăm sóc sức khỏe xã tiến hành họp bàn công tác y tế trong giai đoạn mới, đặc biệt là thực hiện xã đạt  chuẩn Quốc Gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020. tại buổi họp nhiều ý kiến tham gia , Cụm từ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế được nhấn mạnh và đưa lên hàng đầu trong buổi họp, để đạt được  đòi hỏi có sự quan tâm đầu tư chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UNND,
UBMTTQVN xã và sự phối kết hợp các cấp các ngành liên quan, sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân và sự cố gắng của ngành y tế xã nhà,  nhằm xây dựng đời sống nông thôn mới trong đó có tiêu chí liên quan về sức khỏe. 

Những vấn đề nổi cộm cần được giải quyết đã được báo cáo tình hình thực hiện 10 chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 của TYT xã nêu rỏ (Xem chi tiết báo cáo ở dưới) có những nội dung cần được sự quan tâm chỉ đạo hổ trợ từ PYT Huyện, từ UBND và các ban ngành, phần còn lại những vấn đề liên quan chuyên môn đòi hỏi cán bộ nhân viên TYT cần phát huy nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch hoạt động, có như vậy xã Hải Trạch mới sớm đạt 10 chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020
Báo cáo tình hình thực hiện 10 chuẩn Quốc gi gia đọn 2012 - 2020 xem tại đây 

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: