Lịch công tác tuần 27/2012


 PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TYT XÃ HẢI TRẠCH                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 27  THÁNG 6 NĂM 2012

  
Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2      25.6.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng

Phương Lựu   

Trang
3         26.6.12
Lựu
Phượng
Thuân
Lựu
Trang
Phương

Thuân       C.      
Phượng (b18.5)

4         27.6.12
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phượng Phương
Lựu,Thuân
(Bt7)
5         28.6.12
Trang
Phương
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phượng           Phương(b9.5)

6        29.6.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Thuân
Phượng Phương
Trang


7         30.6.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phương,Lựu
Trang,Hoa
CN     1.7.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Thuân,Trang
Phượng,Hoa

Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2
Làm việc bình thường
Lưu ý ghi chép các sổ Truyền thông, Huy động cộng đồng
3
Làm việc bình thường
4
Trang khám BH,Phượng M.T.HA
5
Làm việc bình thường. Bs Thuân khám nghĩa vụ quân sự tại Huyện
6
Lựu khám BH
7


CN

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: