Lịch trực tuần 29/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TYT XÃ HẢI TRẠCH                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 29  THÁNG 7 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực

2     9.7.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang,Thuân

Phượng
3      10.7.12
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phương, lựu

Phượng(bù tết)
4       11.7.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Thuân


5       12.7.12
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Phương Phượng
Phương(bù cn)
Lựu
6      13.7.12
Trang
Phượng
Thuân
Lựu
Trang
Phương
Phượng
Phương(bù tết) 
7       14.7.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang,Phượng
Thuân Hoa
CN    15.7.12
Thuân
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phương,Lựu
Trang,Hoa
Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Ghi chú
2
Tập trung giám sát dịch bệnh mùa hè
Lưu ý ghi chép các sổ Truyền thông, Huy động cộng đồng, phòng chống tai nạn thương tích, kế hoạch  truyền thông
3
Làm việc bình thường
4
Trang Khám BH
5
Lựu, Trang Khám BH
6
Thuân họp UBND bàn tổ chức triển khai công văn 868/SYT về việc khám sàng lọc bệnh nhân tim mạch, ngày 17/7
7
CN


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: