Lịch trực tuần 32/2012


     PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TYT XÃ HẢI TRẠCH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 32 THÁNG 8 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2     30.7.12
Trang
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phương

Phượng
Thuân
Phong
3        31.7.12
Phương
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Phượng

Phong(btet)


4        1.8.12
Thuân
Phương
Thuân
Trang
Trang
Phượng Phong
Phương

5       2.8.12
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phượng Phương
Thuân

6        3.8.12
Trang
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Phong
Phượng
Phương.
(b30.4)
7      4.8.12
Phương
Trang
Thuân


Phương Phượng
Trang.Hoa
Thuân.Phong
CN     5.8.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Phương.Hoa
Phượng.Trang

Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2
Làm việc bình thường

3
BS Thuân THBH hộ nghèo Ubhuyện, Phương vào M,T,HA BA sản
4
BS Thuân +Lựu THHIV 2 Ngày  
5
Làm việc bình thường
6
Trang khám BH
7
Nghỉ
CN
NghỉLiên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: