Danh sách ủng hộ bóng đá chi đoàn thôn Nội Hải

Lãnh đạo Thôn Nội Hải, cùng toàn thể Đội bóng đá nam Thanh Niên 2012 xin cảm ơn sự cổ vũ động viên của  tập thể, cá nhân con em thôn Nội Hải ở trong và ngoài nước đã ủng hộ vật chất cũng như tinh thần đến đội bóng.
Sau đây là danh sách ủng hộ đợt 1:


  

Danh sách ủng hộ bóng đá chi đoàn thôn Nội Hải
Tập thể
1
Anh em Hàn Quốc
4.160.000 đ
2
Chi Hội CCB Noäi Haûi
100.000 đ 
 1:

TT
Danh Sách
Tiền
1
Nguyễn Tý
100.000 đ
2
Hồ Thị Minh
100.000 đ
3
Hoàng Minh Thạnh
100.000 đ
4
Lê Thị Hiên
100.000 đ
5
Lê Thị Hiền (Thảo)
100.000 đ
6
Đỗ Xuân Hải
100.000 đ
7
Phan Thanh Hiền (Nhung)
  50.000 đ
8
Đoàn Thăng Long
  50.000 đ
9
Lê Mẹo
  50.000 đ
10
Hoàng Thị Thanh
100.000 đ
11
Phan Đinh Phùng
100.000 đ
12
Phạm Thái
100.000 đ
13
Phạm Toàn
100.000 đ
14
Hồ Tuấn
  20.000 đ
15
Lê Hoàng
  30.000 đ
16
Phan Thị Dậy
   30.000 đ
17
Hoàng Trinh (Hạnh)
   20.000 đ
18
Chi Hội Nông Dân Thôn
200.000 đ
Tổng cộng :                                              1.490.000 đ

Ô II 
TT
Danh Sách
Tiền
1
Phan Hải ( Thạnh)
50.000 đ
2
Hoàng Hồng ( Tế)
100.000 đ
3
Hoàng Thị Hậu
100.000 đ
4
Hồ Chuẩn
50.000 đ
5
Nguyễn Thị Hạnh
100.000 đ
6
Hồ Tứ
50.000 đ
7
Đoàn Thắng
300.000 đ
8
Đoàn Quốc Huy ( Cuội)
100.000 đ
9
Đặng Xuân Kiếm (trưởng thôn)
100.000 đ
10
Đặng Hải Thanh
50.000 đ
11
Hồ Dương ( Tuyết)
50.000 đ
12
Hoàng Huy ( Công Nông)
100.000 đ
13
Phan Văn ( Bi Da)
100.000 đ
14
Phạm Tam
50.000 đ
15
Phan Cảnh ( Quyên)
50.000 đ
16
Lê Thanh Hùng ( Hiệp chát)
100.000 đ
17
Phan Khắc Hạnh ( Lương)
 30.000 đ
18
Phan Ơ
100.000 đ
19
Phan Bảo
50.000 đ
20
Phạm Kiếm
30.000 đ
21
Võ Nam ( Cấy)
20.000 đ
22
Đoàn Cường
50.000 đ
23
Cao Thị Châu
100.000 đ
24
Hoàng Minh Lợi
50.000 đ
25
Hoàng Công ( Phượng)
50.000 đ

Tổng Cộng :                                        
1.760.000 đ

 III + IV 
TT
Danh Sách
Tiền
1
Lê Thanh Bình
100.000 đ
2
Đoàn Quang Thắng
100.000 đ
3
Nguyễn Trung Vinh
50.000 đ
4
Hoàng Khánh Hồng
       100.000 đ
5
Lê Thị Mai
50.000 đ
6
Lê Văn Lương
50.000 đ
7
Hoàng Minh Lý
20.000 đ
8
Hồ Minh Phương (phấn)
50.000 đ
9
Hồ Thẩm
20.000 đ
10
Hồ Thị Hường
50.000 đ
11
Nguyễn Phong
100.000 đ
12
Phan Quang
200.000 đ
13
Nguyễn Thị Hường
         50.000 đ
Tổng cộng :                                              1.040.000 đ

TOÅNG COÄNG: 8.450.000 Ñ
(TAÙM TRIEÄU BOÁN TRAÊM NAÊM MÖÔI NGAØN ÑOÀNG)

Danh sách ủng hộ
ĐỢT 2


TT
Danh Sách
Tiền
1
Anh chị Tý + Bông
200.000 đ
2
Anh chị Lương + Vân
200.000 đ
3
Anh chị Khương + Thảnh
200.000 đ
4
Gia đình Hồ Thị Thủy
50.000 đ
5
Gia đình Đỗ Thị Hường
50.000 đ
6
Gia đình Phan Thị Thủy
50.000 đ
7
Gia đình Phan Thị Hương
50.000 đ
8
Chị Hoàng Thị Quyên
20.000 đ
9
Chị Trần Thị Nguyên
20.000 đ
10
Chị Võ Thị Tú
30.000 đ
11
Chị Trần Thị Phương
50.000 đ
12
Chị Phan Thị Hoa
50.000 đ
13
Anh chị Hoài + Hòa
100.000 đ
14
Chị Phan Thị Thảo
20.000 đ
15
Chị Nguyễn Thị Cúc
50.000 đ
16
Ông mệ Võ Ngọc Xum
50.000 đ
17
Cô Nguyễn Thị Lân
30.000 đ
18
Cô Phan Thị Xẩm
20.000 đ
19
Chị Phan T. Ánh Nguyệt
50.000 đ
20
Anh chị Hải + Nhung
100.000 đ
21
Anh chị Hường +  Tóm
100.000 đ
22
Chị Hồ Thị Hài
20.000 đ
23
Chị Hoàng Thị Luyên
20.000 đ
24
Anh chị Trung + Hường
50.000 đ
25
Anh chị Thủy + Lài
50.000 đ
26
Anh chị Dũng + Ngân
50.000 đ
27
Anh chị Lý + Sinh
50.000 đ
28
Chị Hồ Thị Thảo
20.000 đ
29
Anh chị Long + Thanh
50.000 đ
30
Anh chị Sơn + Loan
50.000 đ
31
Anh chị Thảo + Hoài
50.000 đ
32
Chị Hồ Thị Lê
50.000 đ
33
Anh chị Phú + Lan
50.000 đ
34
Anh chị Trịnh + Tuân
100.000 đ
35
Anh Chị Hòa + Lương
100.000 đ
36
Anh Chị Thuật + Hoa
50.000 đ
37
Anh chị Dũng + Phương
100.000 đ
38
Anh chị Thuân + Thắm
50.000 đ
39
Anh chị Luận + Lài
100.000 đ
40
Chị Hà (Phóc)
200.000đ
41
Chú Huân + Loan
300.000đ
42
Chú Lực + Thủy
100.000đ
Tổng cộng :                                                            3.100.000 đKhông có nhận xét nào: