Lời cảm ơn của lãnh đạo thôn Tân Lý

 Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Xã Đoàn Hải Trạch tổ chức giải bóng đá thanh niên năm 2012 nhằm động viên phong trào thể dục thể thao của con em xã nhà. Với tinh thần luôn hướng về cội nguồn Quê hương và cổ vũ cho đội bóng được giải cao, một số con em ở thôn Tân Lý  và đặc biệt là con em đang lao động học tập tại Hàn Quốc đã quan tâm ủng hộ về tinh thần và vật chất nhằm cổ vũ phong trào thể dục thể thao xã nhà nói chung và thôn Tân Lý nói riêng.
Thay mặt lãnh đạo thôn và đội bóng đá thôn Tân Lý xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của bà con, mong rằng đội bóng thôn Tân Lý sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa về tinh thần và vật chất của bà con
 Chúc bà con dồi dào sức khỏe thành đạt trong cuộc sống.

                                                   T/M Lãnh đạo thôn Tân Lý
                                                             Lê Duy Lập
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: