Danh sách ủng hộ đội bóng đá thôn Trung Hòa

Hôm nay Trưởng thôn Trung Hòa đưa cho danh sách ủng hộ đội bóng đá nhờ chuyển lên Trang tin lyhoa.vn và qua đây lãnh đạo thôn cảm ơn các cá nhân và gia đình đã ủng hộ tiền giúp cho Chi đoàn thanh niên thôn tham gia đá bóng giải bóng đá nam thanh niên xã Hải Trạch năm 2012. Số tiền quyên góp được đang còn rất hạn chế, Lãnh đạo thôn mong bà con ở thôn Trung Hòa trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ thêm kinh phí cho đội bóng.

TT
Họ Và Tên
Số tiền
TT
Họ Và Tên
Số tiền
1
Hồng Viện
50.000
17
Hằng A
100.000
2
Hiên Chiến
50.000
18
Hương Thu
50.000
3
Chị Sâm
100.000
19
Hoàng Hồng
300.000
4
Liên Thờn
100.000
20
Vân Quyết
50.000
5
Bẹp A
50.000
21
Lan Chiến
50.000
6
Thủy Chiến
100.000
22
Hùng Thắm
50.000
7
Thanh Cường
100.000
23
Bình Long
100.000
8
Hạnh A
50.000
24
Hương Chiến
200.000
9
Quyên Kí
100.000
25
Chương Hương
300.000
10
Bình Thống
150.000
26
K Lợi
100.000
11
Chơng Lỏn
100.000
27
Hạnh Láng
30.000
12
Phương Bổ
10.000
28
Tuy Lài
50.000
13
Thủy Cảnh
50.000
29
Hậu Thanh
50.000
14
Mệ Mói
50.000
30
Long Loan
100.000
15
Hới Kỵ
50.000
31
Nam Sàng
100.000
16
Long Lạc
100.000Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: