Lịch trực tuần 33/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TYT XÃ HẢI TRẠCH                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 33 THÁNG 8 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực

2          6.8.12  
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phương Phượng
Thuân ,Phương
3       7.8.12
Trang
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Phong
Phượng Phương     (bt7)
4        8.8.12
Phương
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phong Phương
Trang Phượng        (bt7)
5       9.8.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Trang
Phượng Phong
Phương
6     10.8.12
Phượng
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phượng Phong
Thuân
7        11.8.12
Trang
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phong
Phượng Thuân       Lựu.Phương.Hoa
CN     12.8.12
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang.Phượng        Thuân.Trang.Hoa
Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Ghi chú
2
Làm việc bình thường

3
Trang.KhámBH

4
Làm việc bình thường

5
Trang.KhámBH    ( Bàn giao thu chi )

6
Phương cập nhật sổ trẻ < 6T (7 th)

7


CN


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: