Lý Hòa - Lễ Đại tượng câu

Lễ Đại tượng câu "Lễ cầu mùa" ở xã Hải Trạch đã có từ khi thành lập làng đến nay (hơn 300 năm) đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ người dân Lý Hòa,  Lễ Đại tượng câu thường diễn ra tại Đình làng vào ngày 15 tháng 6 âm lịch hằng năm.
Lễ Đại tượng câu là nét đẹp văn hoá truyền thống độc đáo của người dân Lý Hòa, cầu cho biển lặng mưa thuận gió hoà, cầu cho trời yên biển lặng, ngư dân ra khơi đánh bắt được mùa cá mực, cầu cho những hộ nuôi trồng thuỷ sản phát triển diện tích tăng vụ thu hoạch đạt sản lượng cao, các hộ sản xuất nông nghiệp phát triển chăn nuôi, trồng trọt, cầu cho các hộ kinh doanh buôn bán, chế biến hải sản mở mang nhiều loại nghề dịch vụ tăng thu nhập cao. 
Năm nay, người dân Lý Hòa xã Hải Trạch  tổ chức lễ Đại tượng câu với tấm lòng thành kính cầu mong một năm làm ăn phát đạt, được mùa bội thu, nhà nhà no đủ, cuộc sống hạnh phúc.
Không có nhận xét nào: