Một số hình ảnh bóng đá tranh giải 3 - 4 Nội Hải gặp Ngoại Hòa

Kết quả hiệp chính 2 đội hòa tỷ số 1 - 1
Hai đội tiếp túc đá luân lưu 11 mét. Kết quả đội Nội Hải thắng Ngoại Hòa tỷ số 4 - 3
Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.