Một số hình ảnh bóng đá tranh giải 3 - 4 Nội Hải gặp Ngoại Hòa

Kết quả hiệp chính 2 đội hòa tỷ số 1 - 1
Hai đội tiếp túc đá luân lưu 11 mét. Kết quả đội Nội Hải thắng Ngoại Hòa tỷ số 4 - 3
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: