Lịch trực tuần 40/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 40 THÁNG 9 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
24.9.12
Thuân      
Phương
Thuân
Thuân
Trang
Phong
Phượng

Lựu, PhượngB7

3
25.9.12  
Trang
Phượng
Thuân
Lựu
Trang
Phượng
Phương
  Thuân


4
26.9.12
Phương
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phương
Trang,Lựu B16/9
Phong BCN
5
27.9.12
Phượng
Trang
Thuân
Thuân
Lựu
Phượng
Phong
Phương
Trang B7
6
28.9.12
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phương

Phượng
C.Thuân B.Dược
7
29.9.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phưong,Lựu
Trang,Phong
CN
30.9.12
Trang
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phong
Thuân,Lựu,
Hoa,Phương
Phượng         

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

Ghi chú
2

Ys Lựu tập hợp YTTB Tập trung làm cỏ vườn thuốc nam các ngày Thứ 3, 5, 6 trong tuần
3
Phong M,N,HA
4

5
6h. Thuân, Trang tham gia đoàn  kiểm tra ATTP 
6
28.9.12 Phong lập danh sách khám thai
Trang khám BH

*Việc đột xuất: 
- Từ ngày 26 đến 30/9/2012: Bs Thuân, Y sỷ Trang tham gia đoàn kiểm tra VSATTP từ 6h đến 7h
- Họp TYT và YTTB lúc 13h ngày 28 /9/2012
- Công đoàn xã tổ chức tết trung thu cho con trẻ của thành viên công đoàn tại Hội trường UBND xã lúc 17h ngày 28/9/2012 đối tượng trẻ dưới 15 tuổi. ( Có tổ chức tặng quà cho các cháu học sinh giỏi cấp 1, cấp 2 và thi đậu Đại học năm 2012, vì vậy các thành viên công đoàn có con trong đối tượng trên đưa giấy khen hoặc giấy báo đậu đại học để lĩnh thưởng)

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: