Kế hoạch Ban CSSKND, Ban ATTP xã

- Kế hoach triển khai thực hiện của Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã
Xem tại đây
- Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban an toàn thực phẩm xã
Xem tại đây

Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.