Lịch công tác tuần 45/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
                                                               

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH

TUẦN 45  THÁNG 10 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2    29.10.12
Trang
Lựu
Thuân
Trang
Thuân
Phong

Sáng :
Phương,Lựu
Phượng( bt2)
3       30.10.12
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phương

Trang,Phong

Thuân(bt7)
4      31.10.12
Thuân
Phương
Thuân
Trang
Thuân
Phong Phương
Lựu


5       1.11.12
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Trang
Phương Phong
Thuân

6      2.11.12
Trang
Lựu
Thuân
Lựu
Thuân
Trang Phong
Phương


7      3.11.12
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang,Thuân
Phong,Hoa
CN   4.11.12
Thuân
Phươn
Thuân
Thuân
Thuân
Trang
Lựu Phong

Phương,Hoa

Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2
Làm việc bình thường
14h  thứ 2 ngày 29/10 Chấm điểm thử . Toàn TYT  không được vắng mặt
3
Làm việc bình thường
4
Làm việc bình thường
5
Làm việc bình thường

6
Làm việc bình thường
Phượng nghỉ ốm từ ngày 30.10.12 đến hết ngay 5.11.12

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: