Lịch công tác tuần 41/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TYT XÃ HẢI TRẠCH                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
  TUẦN 41  THÁNG 9 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


1
1.10.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Phương
Trang.Thuân

Phong
2
2.10.12
Phượng
Trang
Thuân
Thuân
Lựu
Phượng
Phong
Phương


3        3.10.12
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Trang
Phương Phong
Phượng


4       4.10.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Trang
 Phong
Lựu
Phuọng
5      5.10.12
Trang
Phượng
Thuân
Lựu
Trang
Phượng Phương
Thuân


6       6.10.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Trang,Thuân,
Phương,Hoa Phong
CN    7.10.12
Phượng
Trang
Thuân
Trang
Trang
Phượng
Phương,Lựu
Thuân,Phong
Hoa

Thứ
Ngày
  
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Ghi chú
2

Tập trung hoàn thiện số sách báo cáo. Chú ý sổ truyền thông, Biên bản truyền thông
3
Trang Kh BH
4
Lựu KH BH. YTTB. 7h30 tập huấn hộ cận nghèo  tại UBND xã 
Bs Thuân + Y TTB
5
Phương M,T,HA
6
Trang Kh BH ,Phong M,T,HA

Việc đột xuất"

* Y sỷ Lựu: Chủ đông thời gian trong tuần hoàn thiện số lương cây thuốc nam , xếp theo nhóm cây theo 10 chuẩn quốc gia
* Y tá Phương sắp sếp lại buồng tiệt khuẩn và các dụng cụ triệt khuẩn theo 10 chuẩn
* Các đ/c Phụ trách chương trình chủ động đưa tranh lên phòng truyên thông (có đóng theo khung)
* Dược sỹ Hoa : lên kế hoạch dự trù thuốc theo mẫu công văn của BVĐK

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: