Lịch công tác tuần 42/2012


PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN  42 THÁNG 10 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
8.10.12
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phong
Phượng,
Phương,
Trang.
3
9.10.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Phong
Lựu
Trang B10/8
4
10.10.12
Trang
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phượng,
Phương.
Thuân,
Lựu B7
5
11.10.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Thuân
Phượng,
Phong
Trang

6
12.10.12
Phượng
Trang
Thuân
Thuân
Trang
Phượng
Phong
Phương
Lựu B2/9
7
13.10.12
Lựu
Thuân
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phượng,
Trang,Hoa
Phong,
Thuân
CN
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Lựu,Hoa
Phượng
Trang
Phương

Thứ
Ngày
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2
Bs Thuân Tập huấn tại TTPD - SR Huyện
 Tập trung hoàn thiện số sách báo cáo. Chú ý sổ truyền thông, Biên bản truyền thông
3
Phượng M,T,HA
4
Phong M,T,HA
5
Phương M,T,HA
6


* Y sỷ Lựu: hoàn thiện  dứt điểm số lương cây thuốc nam , xếp theo nhóm cây theo 10 chuẩn quốc gia
* NHS Phương Phong, Sắp xếp kiểm tra lại buồng sản, và KHHGĐ
* Y tá Phương sắp xếp lại buồng tiệt khuẩn và các dụng cụ triệt khuẩn theo 10 chuẩn, các phác đồ cấp cứu phòng chống sốc phản vệ, Tiêu chảy cấp, suy hô hấp cấp.
* Y Sỷ Trang Hoàn thiện sổ khám Người cao tuổi, khuyết tật, học sinh
* Các đ/c Phụ trách chương trình chủ động đưa tranh lên phòng truyên thông (có đóng theo khung)
* Dược sỹ Hoa : lên kế hoạch dự trù thuốc theo mẫu công văn của BVĐK


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: