Lịch công tác tuần 43/2012


 PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 43  THÁNG 10 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2    15.10.12
Trang
Phượng
Thuân
Trang
Trang
Phương

Thuân
Phượng
Lựu
3       16.10.12
Phượng
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng

Trang
Phương
(bù t7)
4        17.10.12
Phương
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Phương Phong
Phượng
Trang
(bù 20.8)
5        18.10.12
Lựu
Thuân
Thuân
Trang
Trang
Phượng Phong
Phương

6       19.10.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
lựu
Phương
Lựu

7       20.10.12
Phương
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Thuân,Phong
Phượng,Hoa
CN    21.10.12
Phượng
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phương,Hoa
Lựu,Phong
Thứ
Ngày

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM

Ghi chú
2

Trang THATTP
Ngày18.10-28.10.12
3
Phong,Thảo,khám thai,Lựu xn,Phượng,Nguyệt,Hoài tiêm chủng
4

5
Phượng,Lựu,Thảo,Hoài,Mai tiêm VNNB mũi I ,III
6
Trang,Phong,Phượng,Trà,Thảo,Hoài tiêm AT3HS

* Tập trung hoàn chỉnh sổ các chương trình, hệ thống bệnh án
* Tập trung tất cả các sổ liên quan để Trưởng Trạm duyệt ký. Hạn chót ngày 17/10
* 16h30 ngày 19/10. BCH công đoàn tổ chức gặp mặt chị em đoàn viên công đoàn nhân dịp 20/10 tại hội trường UBND xã.
* Tập trung phòng chống bão lụt theo kế hoạch
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: