Tranh chấp bản quyền Video trên YouTube

H. Minh họa
Bấy lâu nay việc tranh chấp bản quyền thường xảy ra, nhất là các video liên quan đến các bản nhạc và cảnh du lịch. Vừa qua Video "Mam Non Ly Hoa Quang Bình" cũng bị tranh chấp. Sau khi đăng tải Video lên có một thông báo có tranh chấp bản quyền về các bản nhạc được sử dụng  (Nội dung bên thứ ba trùng khớp). Qua thời gian gửi thư xác nhận bản quyền tác giả đến nay Nhóm YouTube gửi thư qua Email với nội dung sau:


Kính gửi ho thuan,
One or more music publishing rights collecting societies, The Harry Fox Agency, Inc. (HFA) and BMG_Rights_Management đã xem xét tranh chấp bản quyền đối với video của bạn, "Man Non Ly Hoa Quang Binh". Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Thông báo bản quyền của bạn
Trân trọng,
- Nhóm YouTube
Và hiện tại khi xem Video  "Mầm Non Ly Hoa Quang Bình" có thông báo nội dung sau :


Video của bạn có thể bao gồm nội dung có bản quyền sau đây:

Khiếu nại bị chống lại

  • BMG_Rights_Management Đơn chống lại bị từ chối, khiếu nại đã được khôi phục.
    The Harry Fox Agency, Inc. (HFA)
    One or more music publishing rights collecting societies 

Điều này có nghĩa là gì?

Video của bạn vẫn có sẵn trên toàn thế giới. Trong một số trường hợp, quảng cáo có thể xuất hiện cạnh video của bạn. Xin lưu ý rằng trạng thái video có thể thay đổi nếu chính sách mà chủ sở hữu nội dung chọn thay đổi. Tìm hiểu thêm về bản quyền trên YouTube.
Khiếu nại này không ảnh hưởng đến trạng thái tài khoản của bạn.

Do vậy khi dàn dựng chương trình nên hạn chế tối đa các bản nhạc có bản quyền (Trường hợp này hay xãy ra đối với các bài múa của giáo viên và học sinh do xử dụng nhạc và lời có bản quyền ) và ghi rỏ cho thời gian ghi hình hoặc đi du lịch ...để khi có tranh chấp bản quyền thì Admin còn biết để gửi thư khiếu nại với nhóm YouTube để tránh trường hợp bị YouTube từ chối . Đặt trường hợp khiếu nại không được với YouTube thì Video tải lên chỉ xen hạn chế ở một số nước chứ không thể xem được trên toàn cầu.

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: