BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Tuesday, October 2, 2012

Múa lân tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ

Một số hình ảnh và video múa lân tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ Lý Hòa - Hải TrạchUntitled Album Slideshow: Hioavn’s trip to Lý Hòa (near Dong Hoi) was created with TripAdvisor TripWow!


Liên hệ với Admin

No comments:

Post a Comment